... Aurificina is het Latijnse woord voor "goudsmid atelier". Afgeleid van aurifex (“‘goudsmid’”) en aurum (“‘goud’”) + faciō (“‘ik maak’”)

2016-03-26

Je stempelhandtekening (meesterstempel) aanvragen - stap per stap

UPDATE

Stap 1

een paar ontwerptekeningen voor een stempelwerk uitwerken.
Het de omtrek lijnen van het stempeltje moeten in de vorm van een tonnetje zijn.
Er wordt verscheidenheid van de symbolen vereisd - dus beter verschillende ontwerpen voorleggen…
Initialen bijvoegen, maar ze moeten kleiner zij dan het symbool.

Stap 2

Onderwerp deze ontwerptekeningen aan de goedkeuring van
De Muntmeester
Pachocolaan 32
1000 Brussel

Ongeveer na 2 weken krijg je een bevestiging welke ontwerptekening is goedgekeurd.
In de "betreft" staat een referentie, die je voor alle communicaties met De Munt moet gebruiken.

Stap 3

De volgende stap is uit de cursus is achterhaald, want bij het deponeren van een stempelmerk is het enkel nodig het bestand met de afbeelding te uploaden (zie stap 4)

"Als een van je ontwerptekeningen is aanvaard (duurt ongeveer 2 weken) laat je een cliché door een fotograveerder maken. Met vermelding dat het cliché voor het deponeren van een stempelmerk is.
Het cliché moet gemaakt zijn uit kunststof of rubber met een dikte van 3 mm en wordt op een houten blokje bevestigd.
Maat van het tonnetje: 40 mm x 25 mm
>>> In de syllabus van Hans Sonnaert vind je terug dat de reproducties ook gewone fotokopies mogen zijn en dat het waarborgkantoor ook .jpg of .bmp aanvaard

Je hebt hiervan een 30tal zwarte afdrukken op papier nodig."

Stap 4

De registratie van een stempelmerk is nu een BeNeLux bevoegdheid en is verhuisd naar Nederland. Als je nog een adres in Brussel hebt, is dat niet meer geldig.
Je kan de registratie inmiddels online doen.
Wat heb je nodig: Je moet online kunnen betalen (bv. met Visa) en je moet je stempelmerk als bestand opladen. 

Ga naar http://www.boip.int
Daar klik je op "Merk registreren" (in het rode vakje)
Nu moet je een account maken om je aan te melden
Belangrijk dat registratie doet in "klasse 14" en "klasse 42"

Als je gans de procedure bent doorlopen betaal je aan het einde van de rit een bedrag dat afhankelijk is van het aantal klassen die je registreerde.
Voor de meesterstempel is dit rond de 300 Euro. (Bij mij was het meer, omdat ik het symbool ook gebruik als waterteken in mijn foto's)

Ze sturen jou een bevestiging met pdf per mail. 
De registratie duurt zo'n 3 maanden en dan krijg je pas bevestiging

Stap 5

Stempel door een graveerder laten veraardigen (volgens de wettelijke bepalingen)
 • in de vorm van een ton
 • relief van het symbool en de initialen hoger duidelijk zichtbaar
Eeen matrijs laten fabriceren die dient om de stempel te verwaardigen en voor het vernieuwen van de stempel kan dienen bij slijtage of beschadiging.  Al sje een nieuwe stempel moet laten maken moet je ook nieuwe afdukken van het stempelwerk bij het waarborgkantoor neer leggen (zie volgende stappen)

(Bij BUKO kan je zo'n stempel laten maken, of bij Van Ranst)

Stap 6

Stempelhandtekening laten registreren bij het Waarborgkantoor bij de Koninklijke Munt van Belgie. Stuur hiervoor  de volgende documenten per aangetekend schrijven naar
Koninklijke Munt van Belgie
Thesaurie Waarborgkantoor Beheer van de Munt
Pachecolaan 32
1000 Brussel

 • natuurlijke persoon met EU nationaliteit: uittreksel uit het bevolkingsregister (dit om de nationaliteit van de titularis van het stempelwerk vast te leggen) of - rechtspersoon: een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad met de acte van oprichting.  Als je geen EU burger bent wordt het ingewikkelder, maar daar zal ik het hier niet over hebben. Belangrijk: niet op alle uittreksels van het bevolkingsregister staat de nationaliteit. Dus je moet bij het aanvragen duidelijk vermelden dat dit nodig is.
 • een uittreksel van de hoofdinschrijving in het register van ambachten of handel. Met  andere woorden je hebt je KBO uittreksel nodig.
 • hetzij het benelux deponeringsformulier dat de ontvangststempel van de Dienst van Industriele Eigendom bedraagt, hetzij het inschrijvingscertificaat bij het Benelux-Merkenbureau. Sedert de inschrijving online gebeurt mag je het pdfje uit het bevestigingmail gebruiken. 
 • een plaat met 3 afdrukken op de groote van de stempel. Maat van de plaat: 60 x 60 mm, dikte 1 mm, materiaal: koper (geel of rood) zilver of nickel. Als je stempel geleverd wordt (bij BUKO) leveren ze dit plaatje mee
 • 3 afdrukken (dezelfde die op et deponeringenformulier werden gekleefd) van de tekening van de stempel is niet meer nodig
 • Het bewijs van betaling (overschrijving) van het tarief voor het deponeren op de rekening van het Ministerie van Financiën - het bedrag kan ook contant bij het waarborgkantoor vereffend worden. Momenteel is dit 33,01€ en moet overgeschreven worden op BE68-6792-0040-5434  Niet vergeten in de mededeling de referentie van Stap 2 te zetten, die je van De Munt ontving. 

Hoeveel tijd heb je hiervoor

Eens de Muntmeester je ontwerp heeft goedgekeurd heb je een jaar tijd om alle formaliteiten in orde te brengen. Laat je deze termijn verstrijken, vervalt de goedkeuring en je kan hetzelfde ontwerp niet meer indienen!


Stap 7

Je ontvangt een week of na de registratie (stap 6) een (blauw) certificaat als bewijs van eerste inschrijving.
Ook ontvang je een witte kaart, die dient voor het jaarlijkse vernieuwen van je inschrijving. De kaart wordt jaarlijks hergebruikt.  (Als je juwelen vervaardigt in edel metaal moet je de inschrijving bij het Waarborgregister van het Waarborgkantoor jaarlijks vernieuwen.) Met deze hernieuwingskaart kan je dus gewoon de inschrijving vernieuwen.  Je krijgt dan weer een bewijs van inschrijving die je goed moet bewaren en moet kunnen tonen bij controle door de inspectie van economische zaken.
Inschrijving en de jaarlijkse hernieuwing kosteloos.
bron: module 1 opleiding juwelier goudsmid, docent: Filip Loosveldt, The Circle of Belgian Jewelrydesign, Unizo, waarborgkantoor en .... eigen ervaring ...


  JA EN DAN NOG EEN WAARSCHUWING VOOR "NEPFACTUREN"
  als je merkaanvraag is geregistreerd, mag je met 100% zekerheid een nepfactuur verwachten van een of ander "databankbeheerder".  Ik zal kijken of ik nog een voorbeeld kan scannen.... Niet betalen is de boodschap.

  © info@aurificina.com

  Download:
  Stempelwetgeving voor weken met edele metalen (Unizo)