... Aurificina is het Latijnse woord voor "goudsmid atelier". Afgeleid van aurifex (“‘goudsmid’”) en aurum (“‘goud’”) + faciō (“‘ik maak’”)

2018-10-11

KB van 27 - 09 - 2018: transport van juwelen


Nieuw besluit waardoor vervoer van juwelen door koerierdiensten weer is toegestaan (voor juwelen onder de 30000 Euro) - besluit treed in werking vanaf 1 oktober 2018.
27 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2014 tot bepaling van de goederen, andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan bedreiging onderhevig zijn
Publicatie : 2018-10-12 (Ed. 1)

Klik op afbeelding om besluit te lezen

http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htmNIET MEER VAN TOEPASSING is dus het oude besluit
KB van 18.03.2014 & 2015:  transport moet verplicht gebeuren met waarden-transport of BP met aanduiding dat het om een juweel gaat, en niet door en koerierdienst  omdat het voor de koerier te gevaarlijk zou zijn.... (ik stel me de vraag: en hoe zit dat met de postbode?)  deze wet ligt blijkbaar onder vuur door de sector en zal vermoedelijk herschreven worden.  Natuurlijk mag je altijd het juweel zelf brengen, of de klant het laten ophalen. 


© info@aurificina.com