... Aurificina is het Latijnse woord voor "goudsmid atelier". Afgeleid van aurifex (“‘goudsmid’”) en aurum (“‘goud’”) + faciō (“‘ik maak’”)

2017-09-25

Metaalboor uit de DIY

Natuurlijk kan je dure metaalboortjes in een speciaalzaak kopen, maar evengoed kan je in de DIY winkel gaan kijken. Maar... welke kiezen...?

In de les gebruiken we de HSS metaalboren "Silver Star" van Kwb met referentie 2057-40.


© info@aurificina.com

2017-09-20

Sluitingen, oorbel: geklonken draad met haak en o-ring

Dit is een oorbel uit mijn verzameling, de haak is vastgeklonken aan de staaf die achter de oorbel uitsteekt en er is een echte haak uit de draad gezaagd.aan de voorzijde van de oorbel is een kleine o-ring waar de sluiting inhaakt


hier zie je dat nog eens open

© info@aurificina.com

Sluitingen, oorbellen - met buisscharnier

Annelies bracht een reeks oorbellen mee met verschillende sluitingen.

Dit model lijkt op het vorige, maar met een beetje meer air ...
De haak zit in een buischarnier vast aan een kant van de oorbel en sluit in de holle oorbel aan de andere

© info@aurificina.com

sluitingen, oorbellen, haak met nagelhoofd door buis

Annelies bracht een reeks oorbellen mee met verschillende sluitingen.

Bij dit model is een buis vastgezoldeerd aan een kant. De haak is een draad met een "nagelkop, die door de buis gaat en gebogen wordt en zo vast zit. Het ander einde van de draad sluit in de holle oorbel
© info@aurificina.com

Sluitingen, oorbellen: geklonken draad in beugeltje

Annelies bracht een reeks oorbellen mee met verschillende sluitingen.

Bij dit model is de oorbel dubbelwandig. aan een kant wordt een draadlus er tussen vast geklonken, aan de andere schuift de draad tussen een U vormige haak die onder spanning staat.een variatie van dit principe zie je hieronder


© info@aurificina.com

Slutingen, oorbellen (haak en 2 o-ringen)

Annelies bracht een reeks oorbellen mee met verschillende sluitingen.

Bij dit model zijn 2 o-ringen gesoldeerd aan de oorbel, de haak is aan een kant gebogen en zit vast in het o-ringetje en schuift aan de andere kant erin© info@aurificina.com

Sluitingen, oorbellen, "Ethno" (haak door buisje)

Annelies bracht een reeks oorbellen mee met verschillende sluitingen.

"Ethno"
Hier is de haak vast gesoldeerd aan de oorbel en sluit door een buisje te gaan
© info@aurificina.com

2017-09-16

Koraal

Dat de koraal riffen aangetast zijn door toerisme en milieuverontreiniging is niet nieuw, de eerste rapporten werden reeds 1972 gepubliceerd. (lees meer hierover in de  WCMC Global Disease Database)

Wat ik nog niet wist was dat  de ziekte die vandaag 25% van alle koraal wereldwijd aantast naar schatting binnen 20 jaar alle riffen zal aangetast hebben.  Als oorzaak wordt primair naar de opwarming van het water en de vervuilen verwezen.. De ziekte veroorzaakt kleurverlies, beschadiging van het skelet en de weefsels en zal uiteindelijk tot uitsterven leiden van de koraal.


Wikipedia over Koraal (algemeen)
Coral Disease and Health Consortium (CDHC) over ziektes
https://de.wikipedia.org/wiki/Korallenbleiche

© info@aurificina.com

2017-09-12

Wettelijke verplichtingen: Wat moet er op de Website van je eenmanszaak juwelen ontwerper/goudsmid? (1)

Even samenvatten wat voor de website van jouw eenmanszaak in België belangrijk is*:

 1. Identiteitsgegevens
 2. Privacy Policy
 3. Disclaimer
 4. Algemene voorwaarden (als je een product verkoopt via je website
In deze post ga ik in op de Identiteitsgegevens, en geef onderaan een link naar een formulier van een Disclaimer met Privacy Policy. Het document komt van de website van en webagentschap, en werdt verdeelt door Unizo. Verder komt nog het thema "prijzen" aan bod.

De Algemene Voorwaarden zullen in een aparte post behandelt worden.

Identiteitsgegevens


De verplichte identiteitsgegevens moeten toegankelijk zijn via elke pagina van uw website. De link naar deze info moet op elke pagina makkelijk zichtbaar zijn. Dat kan bv. in het menu of in de footer van je website. (Bij mijn blog zie je boven de tabs "Colofon" en "Contact" waar de nodige gegevens terug te vinden zijn,  ob mijn websites soms in het menu soms in de footer, afhankelijk van de wensen van mijn klant)
 • (handels)naam/naam van uw zaak;
 • geografisch adres (=  het adres waarop u in de KBO ingeschreven bent)
 • ondernemingsnumme / BTW nummer
 • e-mailadres (en/of elektronisch contactformulier).

Privacy Policy


Heb je een elektronisch contactformulier? 

Zeg dan in je Privacy Policy duidelijk waarvoor je het ontvangen email adres zal gebruiken (zie Checklist oneraan)

Registreert je site IP adressen van bezoekers? 

Dan heb is de Privacy Policy wettelijk verplicht (zie linkje Checklist links onderaan)
en je moet dit gegeven melden bij de Privacycommissie...

Prijzen


Prijs je producten of diensten aan via de website? 

Specifier  dan voor je juwelen dat je de producten en diensten altijd ‘op maat’ zijn en dus nooit op voorhand vastliggen, want anders moet je tarieven en prijzen (incl. BTW) ter beschikking stellen (zij het enkel zichtbaar voor aangemelde bezoeker)
Vermeldt best je algemene verkoopsvoorwaarden (zelfs als het niet de bedoeling is dat de bezoekers van een online een bestelling doen).

Nog een "leuke": alle producten tot en met 870€ die te koop zijn uitgesteld moeten voorzien zijn van een prijsaanduiding. Als ze duurder zijn moet dat niet...  (bron: KB van 10 april 2010 over Marktpraktijken en consumentenbescherming)

Verkoop je producten Online verkoop via de website?

Dan zijn de bepalingen strenger. Zie checklist voor meer details.

Disclaimer


Aansprakelijkheid

Bescherm je bedrijf tegen aansprakelijkheden. Voor de website van een eenmanszaak websites volstaat een standaard disclaimer (zie in bronnen)


Bronnen:

Viaverbia
https://viaverbia.be/nieuws/wettelijke_verplichtingen 
Webkoffie
 is jouw website wettelijk in orde
FOD Economie:
Gids voor websitehouders (blijkbaar is het download linkje momenteel niet actief?)

Checklijsts 

BYS:
http://www.bys.be/web/download/Checklistwebsite.pdf
MadeIT:
https://www.madeit.be/2017/05/voldoet-jouw-website-aan-de-wettelijke-verplichtingen/
C-Works
http://www.c-works.be/cw1/blog/voldoet-jouw-website-aan-de-wettelijke-verplichtingen

Link naar disclaimer voorbeeld
http://www.webkoffie.com/wp-content/uploads/2011/12/Lege-disclaimer1.doc

(Op basis van onder meer art. 18 van de Dienstenwet, art. 78 Wetboek Vennootschappen, Wet op
de Kruispuntbank voor ondernemingen (KBO), de Privacywet en de zgn. e-commercewet)

© info@aurificina.com

(*) Even nog eens herhalen dat ik geen juridisch of boekhoudkundig advies kan geven, maar enkel informatie uit mijn eigen praktische ervaring. Dus hier komt weer mijn typisch zinnetje uit de DISCLAIMER: De informatie op deze webstite/blog is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Wettelijke verplichtingen: Wat moet er op de Website van je eenmanszaak juwelen ontwerper/goudsmid? (2)

Even samenvatten wat voor de website van jou eenmanszaak in België belangrijk is *:
 1. Identiteitsgegevens
 2. Privacy Policy
 3. Disclaimer
 4. Algemene voorwaarden (als je een product verkoopt via je website
In deze post ga ik in op de Algemene Voorwaarden

Identiteitsgegevens, Privacy Policy met Disclaimer worden besproken  in de eerste post Wettelijke verplichtingen:  Wat moet er op de Website van je eenmanszaak juwelen ontwerper/goudsmid? (1)
Daar vindt je ook nog een aantal handige links en downloads.

Algemene Voorwaarden

Het is verplicht de klant te informeren dat je Algemene Voorwaarden (AV) worden toegepast op jullie overeenkomst. Best verwijs je op alle verkoopdocumenten (offertes, bestelbonnen en facturen) naar de AV. Op de factuur is dit zelfs verplicht.
Het klinkt een beetje raar, maar je bent ECHT verplicht om op de voorzijde van de factuur te vermelden dat op de achterzijde de Algemene Voorwaarden staan! Daarmee maak je ze "tegenstelbaar" of "tegenwerpelijk" zoals de wet het voorschrijft.  Je mag ook de Algemene Voorwaarden op je website publiceren er dan telkens naar refereren door de link op de voorkant van alle documenten te printen.
Sommige leveranciers laten je een verklaring ondertekenen dat je de voorwaarden hebt ontvangen, dit zou je ook met je klanten kunnen toepassen. Bv. in de webshop (als je die hebt) kan je een selectievakje voorzien waar de klant een vinkje moet zetten om kennisname van de Algemene Voorwaarden te bevestigen.  Maar voor de meeste van ons is dit nog toekomstmuziek...

Waarom Algemene Voorwaarden?

Goede Algemene Voorwaarden opstellen kost tijd, maar ze kunnen je bewaren je voor veel kosten en ergernis. De Algemene Verkoopsvoorwaarden dienen voornamelijk op je te beschermen wanneer een verkoop misgaat of als de klant niet betaalt. Als je Algemene Voorwaarden niet in orde zijn heb je geen goede juridische basis
Zij bepalen namelijk

 • welke procedures gevolgd zullen worden bij een eventuele betwisting
 • welke schadevergoedingen en interesten je mag eisen in geval van niet-betaling
 • en niet te vergeten welke schadevergoeding etc de klant mag eisen als je zijn juweel vernielt... 
Als je niet over de middelen beschikt om een advocaat inschakelen om gepersonaliseerde Algemene Voorwaarden voor je eenmanszaak op te stellen, is het bijzonder verleidelijk om de Algemene Voorwaarden van een collega juwelen ontwerper /goudsmid te kopiëren en aan te passen

Als je de verleiding niet kan werstaan: Het allerbelangrijkste bij elk onderdeel van de Algemene Voorwaarden is het grondig, grondig, GRONDIG nalezen van de voorbeeld teksten en nauwkeurig aanpassen voor je eigen zaak en dit voor elk van de volgende punten apart. (En laat dan je de zelf opgestelde Algemene Voorwaarden best nog nalezen  door een jurist!)

Trouwens: Als de klant een levering niet betaald en je AV in orde zijn, kan je ook veel gemakkelijker een professioneel incassodienst inschakelen.

Dus hoe stel je deze Algemene Voorwaarden nu op?

(mijn tips op deze blog komen uit mijn eigen ervaringen bij het bouwen van websites, en mijn studies bedrijfsbeheer jaren geleden ... MAAR zijn misschien inmiddels onvolledig of zelfs onjuist, want ik ben GEEN jurist ... )

Toepasselijkheid (of Toepassingsgebied)

Op welke partijen en welke overeenkomsten en handelsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Eenzijdige wijziging

Vooral van toepassing bij langdurige samenwerking:  je kan stipuleren dat je de voorwaarden eenzijdig (dus zonder de toestemming van de klant te vragen) en op eender welk tijdstip kan wijzigen met voorafgaande melding. Klinkt niet helemaal wettelijk de speelregels tijdens het spel veranderen? Maar zulke achterdeurtjes bestaan wel.

Uitsluiting van de eigen Algemene Voorwaarden van uw klant

Hiermee vermijdt je bij een rechtszaak de kostelijke procedureslag over welke Algemene Voorwaarden (die van jou of die van de klant) van toepassing zijn op de overeenkomst. Da's vooral interessant voor grotere bedrijven met klanten in het buitenland en die zich zo beschermen tegen een rechtszaak in't land van de klant in een vreemde taal.
 

Prijsoffertes en bestellingen

Geldigheid van je offertes, hoe en tot wanneer kan je klant een bestelling annuleren, hoeveel van de voorschot mag hij terugvragen... Zeg ook iets over de schommelingen op de goudmarkt en hoe dat de prijsofferte zal bepalen.


Prijsbepaling

Vermeld het btw-tarief (21%), hoe worden eventuele meerwerken aangerekend die buiten de offerte vallen (werk je dan met een uurtarief, of met een vast bedrag)? Pas je indexatie of tussentijdse prijsaanpassingen toe... ? Kan de klant zijn eigen goud / stenen brengen voor verwerking door jou? Hier bepaal je ook hoe de fluctuerende goudprijs inwerkt op de prijs van je juweel.
 

Levering & overmacht

Leveringsvoorwaarden en –termijnen horen hier thuis. Wie draagt de risico’s voor eventuele beschadigingen tijdens het transport?

nog een belangrijke: KB van 18.03.2014 & 2015:  transport moet verplicht gebeuren met waarden-transport of BP met aanduiding dat het om een juweel gaat, en niet door en koerierdienst  omdat het voor de koerier te gevaarlijk zou zijn.... (ik stel me de vraag: en hoe zit dat met de postbode?)  deze wet ligt blijkbaar onder vuur door de sector en zal vermoedelijk herschreven worden.  Natuurlijk mag je altijd het juweel zelf brengen, of de klant het laten ophalen. 
Wat is in het geval van overmacht, situaties die je moeglijks verhinderen om tijdig te leveren. Zorg je dan ervoor dat het werk door een andere goudsmid wordt uitgevoerd? Kan de klant wel of niet aanspraak maken op schadevergoedingen van laattijdige leveringen?


Voorbehoud van eigendom

Laat de goederen je juridische eigendom blijven tot ze volledig betaald zijn... Want dan kan je het afgewerkte juweel terugvorderen als de klant de factuur niet betaalt. (Of lever enkel een juweel als het betaald is...)
 

Klachten, Bevoegheids- en rechtskeuzebedingen

Binnen welke termijn en op hoe (aangetekend schrijven of gewone briefwisseling, post of mail die jezelf schriftelijk bevestigt?) moet uw klant eventuele klachten laten weten? En als het echt moelijk wordt: welke is de bevoegde rechtbank ? Zo kan je zeker zijn dat je bij samenwerking met buitenlandse klant niet naar een rechtbank in het buitenland een rechtszaak in een vreemde taal aan je been hebt.


Contractuele wanprestatie

Welke redenen (gronden) mag de klant aanvoeren om de overeenkomst beëindigen en hoe verloopt deze stopzetting. Belangrijk aspect als je als zelfstandige kleine ondernemer voor een andere zelfstandige werkt.

Betalingstermijn en bijhorende modaliteiten

Hoeveel dagen na ontvangst is een factuur te betalen, op welke manier (normaliter overschijving) en moeten er voorschotten betaald worden. Pas je een stapsgewijze betaling toe (bv. 30% voorschot, 30% bij eerste pasbeurt, 40% bij levering)

Schadevergoedingen en nalatigheidsinteresten 

Van rechtswege en zonder ingebrekestelling* mag je het factuurbedrag verhogen met een "verwijlinterest" (= naltatigheidsinterest) van x % per maand. (En dit vanaf de vervaldag) Je mag zelfs een "schadebeding" van x % met een minimum van x euro toepassen. Maar je moet dit wel bepalen in je Algemene Voorwaarden. 
* zonder dat je de klant daarvan moet inlichten

Non-disclosure en copyright (geheimhoudingsbeding & intellectuele rechten)

De klant mag vertrouwelijke informatie niet delen met derden en je goederen/teksten/afbeeldingen niet kopiëren, herverdelen of doorverkopen onder zijn naam. Een groot bedrijf zou hier ook ingaan op het niet-afwervingsbeding (klant mag geen medewerkers, klanten of leveranciers afwerven).© info@aurificina.com

(*) Even nog eens herhalen dat ik geen juridisch of boekhoudkundig advies kan geven, maar enkel informatie uit mijn eigen praktische ervaring. Dus hier komt weer mijn typisch zinnetje uit de DISCLAIMER: De informatie op deze webstite/blog is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

2017-09-10

Oud goud overnemen

Tijdens de Meet & Greet beurs op zondag namiddag 8 juni 2017 in Antwerpen zat ik in de lezing van Marie-Christine Heeren (Ars Nobilis), een van de besproken onderwerpen was de overname van oud goud ("sloopgoud") van de klant.
Wat is er mij bijgebleven

Meerderjarigheid verkoper
Je maakt je strafbaar als je goud koopt van een verkoper die minderjarig is.

500€ regel 
Bij aan- of verkoop van sloopgoud of onafgewerkt goud van een waarde boven de 500€ ben je wettelijk verplicht om de identiteit van koper en verkoper te noteren (het gemakkelijkste is een kopij van beide zijden van de identiteitskaart - zo weet je ook zeker dat het een meerderjarige is...).

3000€ contanten bij verkoop aan consument
Verder moet je eraan denken dat er een beperking is op het gebruik van contanten. 3000 € zijn het maximum voor de consument (stand van zaken 06/2017).
Blijkbaar is er ook een wet in de maak dat transacties tussen handelaars niet meer in cash mogen gebeuren, datum ken ik niet)

Voorbeeld document voor goud aan- en verkoop 
Tijdens de lezing werdt een document gecirculeerd om bij aankoop van edele metalen te gebruiken. (dus als je gouden juwelen voor je klant bv. bij Argentor verkoopt of als betaling ontvangt). Blijkbaar is dit wettelijk verplicht.

Ik nam toen gewoon een foto omdat er niet genoeg kopijen waren voor alle deelnemers. Van de foto is dit document gemaakt:Om het in A4 grote te openen gebruik deze link:
"Verklaring op erewoord betreffende de levering van oude of edele metalen, al dan niet in hoofde van een rechtspersoon"

Bij insmelten van het oud goud
Enkel als je de juwelen zelf insmelt en er daar iets nieuws van maakt is het document niet nodig.  Bescherm jezelf en neem een foto van het oud goud en eentje als ze in de kroes beginnen smelten (met brander erop). De klant zal dat trouwens ook leuk vinden...

© info@aurificina.com

Even nog eens herhalen dat ik geen juridisch of boekhoudkundig advies kan geven, maar enkel informatie uit mijn eigen praktische ervaring. Dus hier komt weer mijn typisch zinnetje uit de DISCLAIMER: De informatie op deze webstite/blog is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

2017-09-09

Mineralientage in München: Gemworld vakbeurs 27 tot 29 oktoberGemworld in Munchen is een vakbeurs voor de internationale juwelen en edelsteenvakhandel. 
Verwacht worden rond 350 exposanten uit 30 landen en rond 7000 bezoekers. 

Ze is een van de 4 temabeursen van de Mineralientage in München.
© info@aurificina.com

2017-09-08

33ste Intergem in Idar-Oberstein van 30 sept t.e.m. 3 oktober

De Intergem is een vakbeurs voor edelstenen, juwelen en objecten met edelstenen. Ze gaat dit jaar voor de 33ste keer door in Idar-Oberstein. Meer dan 150 exposanten worden dit jaar verwacht.  

© info@aurificina.com

Jewelry Award - Twaalfde editie

De Jewelry Award is een scholenwedstrijd voor edelsmeedcursisten waarbij de laatstejaarsstudenten van de opleiding strijden voor 'de prijs van het ontwerp' en 'de prijs van het vakmanschap'. Dankzij sponsoring uit de sector kunnen er verschillende leuke prijzen gewonnen worden. Door middel van het maken van een sieraad geïnspireerd door een vastgelegd thema kunnen zij geselecteerd worden. Per school worden er 4 werkstukken ingeleverd voor de externe vakjury. De uitreiking valt in september en de expo op verschillende locaties loopt tot eind december.

p/a Solvynsstraat 3
Antwerp, Belgium

PS: Het juweel van Sabine zit er ook bij!

© info@aurificina.com


Vakbeurs Oro Tempo - 10 - 11 September 2017 ( Heizel, Brussel)
Horloges en Juwelen
10 - 11 September 2017 | Heizel - Paleis 3 (Brussel)

alle info (waaronder ook de standhouders):  http://www.orotempo.be/nl/
inschrijving hier

http://www.orotempo.be/nl/inschrijving/


© info@aurificina.com

Week van het Ontwerpen 2017, Budafabriek, Kortrijk

Extract uit de persmap van

Week van het Ontwerpen 2017


We are the next generation
Week van het Ontwerpen zet sinds 2004 creatieve en innovatieve studentenprojecten in
de kijker.
Na 13 jaar is het uitgegroeid tot hét platform voor inspiratie en kennisuitwisseling
tussen creatief onderwijs en industrie, rond thema’s als creativiteit en design. De kern
van het event is de expositie ‘We are the next generation’ van de beste
studentenprojecten uit het creatieve Vlaamse ontwerponderwijs.

lees meer op http://weekvanhetontwerpen.be
BUDAFABRIEK in Kortrijk© info@aurificina.com

2017-09-07

Zaag- en vijloefening: Slotje

In het eerste jaar van onze opleiding maakten wij bij Filip een slotje als zaag een vijl oefening dat geinspireerd was op het door Jean Dinh Van bekend geworden "menottes" slotje.

In de Module "Slotjes" met Annelies werd dit slotje nog eens op het programma gezet.
Iedereen kiest zelf de vorm voor het slotje, belangrijk is enkel dat de opening in het midden groot genoeg is om de twee delen gemakkelijk te laten bewegen als het slot gesloten is.
Ik vind het klassieke model wel best leuk en maakte rap een tekening op de PC om uit te printen. Hier is ze:

Hoe maak je het:

 • Neem een plaat van 1,2 mm - 1,5 mm
 • Tekening 2x afdrukken of overtekenen
 • Op de plaat plakken en uitzagen -> maak het jezelf gemakkelijk en zaag eerst het binnenste rondje uit en vijl het mooi rond. Dat kan met een fijne vijl of met schuurpapier over een smeedstaaf (als je er zo een fijntje hebt)
 • Zaag gans de vorm uit


 • Met secondenlijm beide uitgezaagde stukken op elkaar plakken in vorm vijlen
 • Boor een 2mm gaatje voor de o-ring 
 • Om de twee delen van het slotje in elkaar te schuiven zijn er verschillende mogelijkheden: 
 1. Als je een rechte opening maakt moet deze maar een één van de twee slotjes in plaatdikte gezaagd worden.  Dus in dat geval moet je eerst de secondelijm verwijderen en dan een van de twee delen van het slotje doorzagen.
 2. Maak je dezelfde stijl opening als de Dinh Van slotjes, moeten beide op de kleine dwarslijn geopend worden met een driehoeksvijl.  Op de afbeelding zie je dat de driehoeksvijl op de boven- en de onderkant van het slotje 50% door de plaat vijlde.  Normaliter zou je dit kunnen doen door gewoon een lijn op het slotje te teken, maar ik vind het toch gemakkelijker ook hier met mijn fijnste zaagbladje door de twee delen te zagen nog voor ik de secondelijm verwijder.
 • Verwarm de op elkaar plakkende stukken met de brander om papier en secondenlijm te verwijderen
 1. Ga je voor optie een een maak je een rechte opening, dan kan je nu met de zaag of met de vijl de opening tot op plaatdikte verbreden
 2. Ga je voor optie 2 pak je het fijne driehoeksvijl en vijl over de zaagopening tot je ongeveer half door de plaat zit. Draai de plaat om en vijl van de andere kant. Herhaal met het andere gedeelte van het slotje.
 • Haal het het o-ringetje door het boorgaatje en sluit het ringetje door solderen
 • Even in't zuur steken, afwerken (vijlen, polijsten)

© info@aurificina.com