... Aurificina is het Latijnse woord voor "goudsmid atelier". Afgeleid van aurifex (“‘goudsmid’”) en aurum (“‘goud’”) + faciō (“‘ik maak’”)

2017-11-15

BTW

Ga je van start met een eenmanszaak? Gun je dan een basiscursus boekhouding. Het is  erg belangrijk dat je papierwinkel in orde is, en er komt zo veel meer hierbij kijken dan je denkt... en er wachten sappige boetes op jou als je er niet met in orde bent.

Een paar tips voor België wil ik op deze blog meegeven (*) :
Als allereerste moet je de BTW regels begrijpen en kunnen toepassen

Van de FOF site  :
Als uw onderneming op regelmatige en zelfstandige basis als economische activiteit goederen levert of diensten verstrekt die in het Btw-Wetboek worden omschreven, is ze btw-plichtig (Btw-Wetboek art. 4 )
Als je onder de "vrijstellingsregeling"  werkt, heb je minder boekhoudkundige verplichtingen, je moet je eveneens BTW betalen, maar je kan er geen recupereren - onder deze regeling zijn eigen speciale regels van toepassing. De "vrijstellingsregeling" is een speciale Belgische constructie, met voor- en nadelen, ingewikkeld genoeg om in een eigen bijdrage te bespreken... dat doe ik later wel nog eens. 


Verkopen

Bij verkoop van juwelen aan de eindverbruiker is de BTW heffing 21 %. Dit is altijd van toepassing (ook als je onder de vrijstellingsregel werkt).

Bij verkoop aan juwelier of goudsmid of andere die handel bedrijven zal de BTW die je moet toepassen afhankelijk zijn van in welk land deze zich bevind.

Aankopen

Bij aankopen van materiaal (bv. grondstoffen, verpakkingsmateriaal, fournituren etc) in het binnenland betaal je altijd BTW. Deze BTW zal je via je belastingaangifte terugkrijgen door indienen van de factuur van de handelaar in kwestie. Heb je een BTW is dit niet het geval.

Bij een verbouwing van je atelier worden sommige werken onder de "medecontractant" regeling uitgevoerd, waar geen BTW van toepassing (stielman berekend jou geen BTW en moet er ook geen naar de fiscus afvoeren.) Misschien schrijf ik daar ook nog een post over...

Wat is BTW?

Op de pagina van de belgische belastingsdienst staat de mooie officiële definitie:
https://www.belgium.be/nl/belastingen/btw/

De btw is een belasting op goederen en diensten die door de eindverbruiker wordt gedragen en die stapsgewijs wordt geïnd, namelijk bij elke stap in het productie- en distributieproces. De btw is dus de toegevoegde waarde die bij elke stap wordt belast.
In het kort: De eindverbruiker (particulier)  betaalt in principe op elk product BTW, want telkens als een (tussen)product (her)verkocht wordt moet BTW toegepast worden.


(*) Even nog eens herhalen dat ik geen juridisch of boekhoudkundig advies kan geven, maar enkel informatie uit mijn eigen praktische ervaring. Dus hier komt weer mijn typisch zinnetje uit de DISCLAIMER: De informatie op deze webstite/blog is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.© info@aurificina.com

2017-11-09

diamant met oude slijpvorm

Typerend voor de oude slijpvorm is dat ze vaak meer karaat hebben dan een moderne brilliant sijpvorm bij dezelfde tafelgrote. Dit heeft ermee te maken, dat het paviljoen langer is dan in de moderne vorm.


© info@aurificina.com