... Aurificina is het Latijnse woord voor "goudsmid atelier". Afgeleid van aurifex (“‘goudsmid’”) en aurum (“‘goud’”) + faciō (“‘ik maak’”)

2017-09-10

Oud goud overnemen

Tijdens de Meet & Greet beurs op zondag namiddag 8 juni 2017 in Antwerpen zat ik in de lezing van Marie-Christine Heeren (Ars Nobilis), een van de besproken onderwerpen was de overname van oud goud ("sloopgoud") van de klant.
Wat is er mij bijgebleven

Meerderjarigheid verkoper
Je maakt je strafbaar als je goud koopt van een verkoper die minderjarig is.

500€ regel 
Bij aan- of verkoop van sloopgoud of onafgewerkt goud van een waarde boven de 500€ ben je wettelijk verplicht om de identiteit van koper en verkoper te noteren (het gemakkelijkste is een kopij van beide zijden van de identiteitskaart - zo weet je ook zeker dat het een meerderjarige is...).

3000€ contanten bij verkoop aan consument
Verder moet je eraan denken dat er een beperking is op het gebruik van contanten. 3000 € zijn het maximum voor de consument (stand van zaken 06/2017).
Blijkbaar is er ook een wet in de maak dat transacties tussen handelaars niet meer in cash mogen gebeuren, datum ken ik niet)

Voorbeeld document voor goud aan- en verkoop 
Tijdens de lezing werdt een document gecirculeerd om bij aankoop van edele metalen te gebruiken. (dus als je gouden juwelen voor je klant bv. bij Argentor verkoopt of als betaling ontvangt). Blijkbaar is dit wettelijk verplicht.

Ik nam toen gewoon een foto omdat er niet genoeg kopijen waren voor alle deelnemers. Van de foto is dit document gemaakt:Om het in A4 grote te openen gebruik deze link:
"Verklaring op erewoord betreffende de levering van oude of edele metalen, al dan niet in hoofde van een rechtspersoon"

Bij insmelten van het oud goud
Enkel als je de juwelen zelf insmelt en er daar iets nieuws van maakt is het document niet nodig.  Bescherm jezelf en neem een foto van het oud goud en eentje als ze in de kroes beginnen smelten (met brander erop). De klant zal dat trouwens ook leuk vinden...

© info@aurificina.com

Even nog eens herhalen dat ik geen juridisch of boekhoudkundig advies kan geven, maar enkel informatie uit mijn eigen praktische ervaring. Dus hier komt weer mijn typisch zinnetje uit de DISCLAIMER: De informatie op deze webstite/blog is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.