... Aurificina is het Latijnse woord voor "goudsmid atelier". Afgeleid van aurifex (“‘goudsmid’”) en aurum (“‘goud’”) + faciō (“‘ik maak’”)

2017-09-12

Wettelijke verplichtingen: Wat moet er op de Website van je eenmanszaak juwelen ontwerper/goudsmid? (2)

Even samenvatten wat voor de website van jou eenmanszaak in België belangrijk is *:
  1. Identiteitsgegevens
  2. Privacy Policy
  3. Disclaimer
  4. Algemene voorwaarden (als je een product verkoopt via je website
In deze post ga ik in op de Algemene Voorwaarden

Identiteitsgegevens, Privacy Policy met Disclaimer worden besproken  in de eerste post Wettelijke verplichtingen:  Wat moet er op de Website van je eenmanszaak juwelen ontwerper/goudsmid? (1)
Daar vindt je ook nog een aantal handige links en downloads.

Algemene Voorwaarden

Het is verplicht de klant te informeren dat je Algemene Voorwaarden (AV) worden toegepast op jullie overeenkomst. Best verwijs je op alle verkoopdocumenten (offertes, bestelbonnen en facturen) naar de AV. Op de factuur is dit zelfs verplicht.
Het klinkt een beetje raar, maar je bent ECHT verplicht om op de voorzijde van de factuur te vermelden dat op de achterzijde de Algemene Voorwaarden staan! Daarmee maak je ze "tegenstelbaar" of "tegenwerpelijk" zoals de wet het voorschrijft.  Je mag ook de Algemene Voorwaarden op je website publiceren er dan telkens naar refereren door de link op de voorkant van alle documenten te printen.
Sommige leveranciers laten je een verklaring ondertekenen dat je de voorwaarden hebt ontvangen, dit zou je ook met je klanten kunnen toepassen. Bv. in de webshop (als je die hebt) kan je een selectievakje voorzien waar de klant een vinkje moet zetten om kennisname van de Algemene Voorwaarden te bevestigen.  Maar voor de meeste van ons is dit nog toekomstmuziek...

Waarom Algemene Voorwaarden?

Goede Algemene Voorwaarden opstellen kost tijd, maar ze kunnen je bewaren je voor veel kosten en ergernis. De Algemene Verkoopsvoorwaarden dienen voornamelijk op je te beschermen wanneer een verkoop misgaat of als de klant niet betaalt. Als je Algemene Voorwaarden niet in orde zijn heb je geen goede juridische basis
Zij bepalen namelijk

  • welke procedures gevolgd zullen worden bij een eventuele betwisting
  • welke schadevergoedingen en interesten je mag eisen in geval van niet-betaling
  • en niet te vergeten welke schadevergoeding etc de klant mag eisen als je zijn juweel vernielt... 
Als je niet over de middelen beschikt om een advocaat inschakelen om gepersonaliseerde Algemene Voorwaarden voor je eenmanszaak op te stellen, is het bijzonder verleidelijk om de Algemene Voorwaarden van een collega juwelen ontwerper /goudsmid te kopiëren en aan te passen

Als je de verleiding niet kan werstaan: Het allerbelangrijkste bij elk onderdeel van de Algemene Voorwaarden is het grondig, grondig, GRONDIG nalezen van de voorbeeld teksten en nauwkeurig aanpassen voor je eigen zaak en dit voor elk van de volgende punten apart. (En laat dan je de zelf opgestelde Algemene Voorwaarden best nog nalezen  door een jurist!)

Trouwens: Als de klant een levering niet betaald en je AV in orde zijn, kan je ook veel gemakkelijker een professioneel incassodienst inschakelen.

Dus hoe stel je deze Algemene Voorwaarden nu op?

(mijn tips op deze blog komen uit mijn eigen ervaringen bij het bouwen van websites, en mijn studies bedrijfsbeheer jaren geleden ... MAAR zijn misschien inmiddels onvolledig of zelfs onjuist, want ik ben GEEN jurist ... )

Toepasselijkheid (of Toepassingsgebied)

Op welke partijen en welke overeenkomsten en handelsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Eenzijdige wijziging

Vooral van toepassing bij langdurige samenwerking:  je kan stipuleren dat je de voorwaarden eenzijdig (dus zonder de toestemming van de klant te vragen) en op eender welk tijdstip kan wijzigen met voorafgaande melding. Klinkt niet helemaal wettelijk de speelregels tijdens het spel veranderen? Maar zulke achterdeurtjes bestaan wel.

Uitsluiting van de eigen Algemene Voorwaarden van uw klant

Hiermee vermijdt je bij een rechtszaak de kostelijke procedureslag over welke Algemene Voorwaarden (die van jou of die van de klant) van toepassing zijn op de overeenkomst. Da's vooral interessant voor grotere bedrijven met klanten in het buitenland en die zich zo beschermen tegen een rechtszaak in't land van de klant in een vreemde taal.
 

Prijsoffertes en bestellingen

Geldigheid van je offertes, hoe en tot wanneer kan je klant een bestelling annuleren, hoeveel van de voorschot mag hij terugvragen... Zeg ook iets over de schommelingen op de goudmarkt en hoe dat de prijsofferte zal bepalen.


Prijsbepaling

Vermeld het btw-tarief (21%), hoe worden eventuele meerwerken aangerekend die buiten de offerte vallen (werk je dan met een uurtarief, of met een vast bedrag)? Pas je indexatie of tussentijdse prijsaanpassingen toe... ? Kan de klant zijn eigen goud / stenen brengen voor verwerking door jou? Hier bepaal je ook hoe de fluctuerende goudprijs inwerkt op de prijs van je juweel.
 

Levering & overmacht

Leveringsvoorwaarden en –termijnen horen hier thuis. Wie draagt de risico’s voor eventuele beschadigingen tijdens het transport?

nog een belangrijke: KB van 18.03.2014 & 2015:  transport moet verplicht gebeuren met waarden-transport of BP met aanduiding dat het om een juweel gaat, en niet door en koerierdienst  omdat het voor de koerier te gevaarlijk zou zijn.... (ik stel me de vraag: en hoe zit dat met de postbode?)  deze wet ligt blijkbaar onder vuur door de sector en zal vermoedelijk herschreven worden.  Natuurlijk mag je altijd het juweel zelf brengen, of de klant het laten ophalen. 
Wat is in het geval van overmacht, situaties die je moeglijks verhinderen om tijdig te leveren. Zorg je dan ervoor dat het werk door een andere goudsmid wordt uitgevoerd? Kan de klant wel of niet aanspraak maken op schadevergoedingen van laattijdige leveringen?


Voorbehoud van eigendom

Laat de goederen je juridische eigendom blijven tot ze volledig betaald zijn... Want dan kan je het afgewerkte juweel terugvorderen als de klant de factuur niet betaalt. (Of lever enkel een juweel als het betaald is...)
 

Klachten, Bevoegheids- en rechtskeuzebedingen

Binnen welke termijn en op hoe (aangetekend schrijven of gewone briefwisseling, post of mail die jezelf schriftelijk bevestigt?) moet uw klant eventuele klachten laten weten? En als het echt moelijk wordt: welke is de bevoegde rechtbank ? Zo kan je zeker zijn dat je bij samenwerking met buitenlandse klant niet naar een rechtbank in het buitenland een rechtszaak in een vreemde taal aan je been hebt.


Contractuele wanprestatie

Welke redenen (gronden) mag de klant aanvoeren om de overeenkomst beëindigen en hoe verloopt deze stopzetting. Belangrijk aspect als je als zelfstandige kleine ondernemer voor een andere zelfstandige werkt.

Betalingstermijn en bijhorende modaliteiten

Hoeveel dagen na ontvangst is een factuur te betalen, op welke manier (normaliter overschijving) en moeten er voorschotten betaald worden. Pas je een stapsgewijze betaling toe (bv. 30% voorschot, 30% bij eerste pasbeurt, 40% bij levering)

Schadevergoedingen en nalatigheidsinteresten 

Van rechtswege en zonder ingebrekestelling* mag je het factuurbedrag verhogen met een "verwijlinterest" (= naltatigheidsinterest) van x % per maand. (En dit vanaf de vervaldag) Je mag zelfs een "schadebeding" van x % met een minimum van x euro toepassen. Maar je moet dit wel bepalen in je Algemene Voorwaarden. 
* zonder dat je de klant daarvan moet inlichten

Non-disclosure en copyright (geheimhoudingsbeding & intellectuele rechten)

De klant mag vertrouwelijke informatie niet delen met derden en je goederen/teksten/afbeeldingen niet kopiëren, herverdelen of doorverkopen onder zijn naam. Een groot bedrijf zou hier ook ingaan op het niet-afwervingsbeding (klant mag geen medewerkers, klanten of leveranciers afwerven).© info@aurificina.com

(*) Even nog eens herhalen dat ik geen juridisch of boekhoudkundig advies kan geven, maar enkel informatie uit mijn eigen praktische ervaring. Dus hier komt weer mijn typisch zinnetje uit de DISCLAIMER: De informatie op deze webstite/blog is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.