... Aurificina is het Latijnse woord voor "goudsmid atelier". Afgeleid van aurifex (“‘goudsmid’”) en aurum (“‘goud’”) + faciō (“‘ik maak’”)

2016-06-20

Moules maken

UPDATE:
In een handboek (Edwards "Lost Wax casting of Jewellery" ) las ik de tip om een vel zilverpapier in de moule te leggen, tot juist een of 2 mm van het juweel. Blijkbaar helpt dit om het juweel niet te krassen bij het open snijden met het scalpel mesje.


Christophe vroeg om info ivm moules maken:


Druk

Ik heb een BUKO vulkaniseerpers (moet afgesloten worden aan de compressor) werkt tussen 5 en 6 bar,  afhankelijk van de rubber die je gebuikt
(Max. vermogen van de compressor best niet boven 8 bar)

Temperatuur


Vulkanisatie op 150ºC (niet onder 140°C gaan en niet boven 175°C anders heeft dat een negatief effect op de rubber)


Duur

De duur bereken je als volgt.
ca. 7.5 minuten voor elke laag rubber van ca 3.2 mm. maar nooit minder dan 30 minuten
Dus voor een 19 mm dikke module (6 lagen) reken je 6x7.5 min = 45 min
Een dunne module van 13 mm (4 lagen) 4x7.5 min = 30 min

Dikte

Een moulevorm (dus dat vierkant metalen ding dat in het vulcaniseer-pers gestoken wordt) wordt altijd zo vol gepakt, dat er een laagje rubber uitsteekt.
Dus heb je een een vorm van 19mm leg je er 6 lagen van 3.2 mm en een extra, dus 7 lagen - vulkanisatie wordt dus 52.5 min.
voor beste vulkanisatie met propere handen werken

Blijkbaar kan je ook na 3 min de druk kort verminderen om lucht te laten ontsnappen en dan de druk weer opdrijven naar 5 of 6 bar.
Maar tijdens de les deed Bernard dit niet

Afkoelen

Best de moule langzaam laten afkoelen en open snijden als ze zo ver is afgekoeld, dat je ze goed in je handen kan houden.
Blijkbaar kan men de moule ook in koud water dompelen om rapper te werken. Heb ik nog niet geprobeerd.© info@aurificina.com